หน้าแรกอสังหาฯสำหรับขายอสังหาฯสำหรับเช่าหลักสูตรอบรมต้องการขาย/ให้เช่าสินเชื่อเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต


ซื้อหรือสร้างบ้านใหม่…ง่ายนิดเดียว ด้วยบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยเครดิต ที่ช่วยหาทางออกให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทางด้านการเงิน หรือติดเครดิตบูโร ได้มีโอกาสในการขอสินเชื่อบ้าน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อราย  

ผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดถึง 40 ปี

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย     สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)
สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์      สูงสุดไม่เกิน 15 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)

         
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น*
 

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย    
     ปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า MRR-4.00% ต่อปี  
     ปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า MRR-3.00% ต่อปี  
     ปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า MRR-1.75% ต่อปี  
     ปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MRR-1.25% ต่อปี  
สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่า     MRR+0.75% ต่อปี  
 *หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประวัติทางการเงินของผู้กู้ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

ค่าธรรมเนียม

1.  ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

2.  ค่าธรรมเนียม กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนด

  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3.0% ของวงเงินกู้ กรณี Refinance ไปใช้วงเงินที่สถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปี

  • สินเชื่อเอนกประสงค์ (เงินกู้เพิ่ม) ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หลักประกัน

  • จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิต  คอนโดมิเนี่ยม)

 

การชำระคืน

  • ผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคารทุกเดือน

 

เงื่อนไข

  1. การทำประกันภัยอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร
  2. บริการแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อ พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน

1.  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี  

     (กรณีบ้านใหม่และเก่า รวมอายุของผู้ขอกู้ และระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

3.  มีอายุรวมต่อเนื่องงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.  กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.  กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้


เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

   1.  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน

   2.  สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

   3.  สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้

   4.  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

   5.  สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) ขนาดเท่าต้นฉบับตัวจริง

   6.  เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

 

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ

1.  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน

2.  สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนการค้า

4.  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5.  สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน

     หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน

6.  สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) ขนาดเท่าต้นฉบับตัวจริง

7.  เอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

8.  เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

 

สิทธิพิเศษของผู้กู้
1.  วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว

2.  สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระได้

3.  มีความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยให้กับผู้กู้

4.  ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน สามารถรวมอยู่ในวงเงินกู้

5.  ปรึกษาให้คำปรึกษาและรับเอกสารฟรี

 

 

 

 

*หมายเหตุ: สำหรับผู้ติดเครดิตบูโร ในการขออนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
โทร 0 2697 5300 ต่อ 3101, 1815, 1809
อีเมล pl@tcrbank.com  (ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ)ตรวจสอบที่ทำการสาขาธนาคาร


Tags : ธนาคารไทยเครดิต

เมนู

 
สมัครงาน

Sale Supervisor

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
  

คอนโดให้เช่า l คอนโดพร้อมขาย l บ้านเดี่ยวให้เช่า l บ้านเดี่ยวพร้อมขาย l ทาวน์เฮาส์ให้เช่า l ทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ที่ดินเปล่าให้เช่า l ที่ดินเปล่าพร้อมขาย l ตึกแถวให้เช่า l ตึกแถวพร้อมขาย l อพาร์ทเมนท์

Bliss Asset บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน บริการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ติดต่อ 083.992.9992

Copyright © 2012-2015 Bliss Asset Corporation Co.,Ltd. All Rights Reserved.

 
   
view