หน้าแรกอสังหาฯสำหรับขายอสังหาฯสำหรับเช่าหลักสูตรอบรมต้องการขาย/ให้เช่าสินเชื่อเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่...

 

สินเชื่อบ้านแสนสบาย

เพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามใจท่าน... ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย กรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในแต่ละโครงการ
 • ผ่อนชำระสบายๆนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เลือกประเภทการกู้ได้ตามใจ โดยเลือกสินเชื่อบ้านผ่อนชำระทั้งจำนวน หรือเลือกวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) บางส่วนได้
 • ผ่อนชำระค่างวดสบายๆ ต่ำกว่าในปีแรกได้

สินเชื่อ Refinance

เพื่อให้ท่านนำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ตามความพอใจของท่าน ด้วยเงื่อนไขพิเศษ


สินเชื่อเพื่อชำระค่าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

เพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามใจท่าน... ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ


ช่องทางการชำระเงิน :

 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่  ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย,  ธ.ธนชาต,  ธ.กสิกรไทย และ ธ.นครหลวงไทย ทุกสาขา 

ค่าธรรมเนียม :

 • กรณี Refinance ปิดบัญชีภายใน 3 ปีแรก คิดอัตรา 3.0% ของวงเงินกู้ตามสัญญา

 เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

>> บุคคลที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาการจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า, แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ และอื่นๆ
 • รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)

 

>> บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาการจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า, แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ และอื่นๆ
 • รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)
 • รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบริษัท)
 • งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 • ใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์
 • ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทุกสาขาของธนาคาร หรือ Contact Center  โทร. 0-2359-0000
Tags : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย

เมนู

 
สมัครงาน

Sale Supervisor

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
  

คอนโดให้เช่า l คอนโดพร้อมขาย l บ้านเดี่ยวให้เช่า l บ้านเดี่ยวพร้อมขาย l ทาวน์เฮาส์ให้เช่า l ทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ที่ดินเปล่าให้เช่า l ที่ดินเปล่าพร้อมขาย l ตึกแถวให้เช่า l ตึกแถวพร้อมขาย l อพาร์ทเมนท์

Bliss Asset บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน บริการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ติดต่อ 083.992.9992

Copyright © 2012-2015 Bliss Asset Corporation Co.,Ltd. All Rights Reserved.

 
   
view