หน้าแรกอสังหาฯสำหรับขายอสังหาฯสำหรับเช่าหลักสูตรอบรมต้องการขาย/ให้เช่าสินเชื่อเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย


ประเภทบริการ

เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (Term Loan) ที่ธนาคารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้


วัตถุประสงค์
วงเงินกู้
ราคาซื้อขาย 
ไม่ถึง 10 ลบ.
ราคาซื้อขาย 
เกิน10 ลบ.
ลูกค้า
ทั่วไป
Project Finance
ทั่วไป
 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
90%
ยกเว้น
อาคารชุด
ได้ไม่เกิน
80% ของ
ราคา
ประเมิน
หรือ
ซื้อขาย
ที่ต่ำกว่า95% ยกเว้น
อาคารชุด
ได้ไม่เกิน 
90% ของ
ราคา
ประเมิน
หรือซื้อขาย
ที่ต่ำกว่า


ไม่เกิน
80% 
ของราคา
ประเมินหรือ
ซื้อขาย
ที่ต่ำกว่า

2. เพื่อซื้อที่ดินพร้อม
    ปลูกสร้างบ้าน

3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน

4. เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
   ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย

5. เพื่อซื้อที่ดินสำหรับ
    จะสร้างที่อยู่อาศัย
    ในอนาคต


80%

-
คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 1. เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ระยะเวลาการให้กู้

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณีซื้อที่ดินจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
 1.  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 2. ค่าบริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง (ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)
 3. ค่า Prepayment fee กรณี Refinance ในช่วง 3 ปีแรก 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
 4. ค่าตรวจงวดงานครั้งละ 400 บาท
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้
 1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้  
  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ 
  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
 7. รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ
0
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
   

Tags : ธนาคารกรุงไทย

เมนู

 
สมัครงาน

Sale Supervisor

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
  

คอนโดให้เช่า l คอนโดพร้อมขาย l บ้านเดี่ยวให้เช่า l บ้านเดี่ยวพร้อมขาย l ทาวน์เฮาส์ให้เช่า l ทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ที่ดินเปล่าให้เช่า l ที่ดินเปล่าพร้อมขาย l ตึกแถวให้เช่า l ตึกแถวพร้อมขาย l อพาร์ทเมนท์

Bliss Asset บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน บริการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ติดต่อ 083.992.9992

Copyright © 2012-2015 Bliss Asset Corporation Co.,Ltd. All Rights Reserved.

 
   
view