หน้าแรกอสังหาฯสำหรับขายอสังหาฯสำหรับเช่าหลักสูตรอบรมต้องการขาย/ให้เช่าสินเชื่อเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง

ข้อมูลทั่วไป

เติมเต็มฝันให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น      

ลักษณะเด่นของบริการ

       • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
       • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
       • อนุมัติเร็ว
       • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

คุณสมบัติผู้กู้

       • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี       
       • พนักงานประจำ  อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี        
       • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
       • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
       • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง) สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2555

 

* เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
หรือซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 50% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

 

หมายเหตุ 
1. ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.50% ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2555 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555"
3. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
4. หลักประกันประเภทห้องชุดพักอาศัยสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท และห้องชุดพักอาศัยสำหรับต่างจังหวัดต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท
5. หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
6. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร

 

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

 

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
     กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 1. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
     กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 4. สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)
     กรณีซื้อที่อยู่อาศัย
 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 
   

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศัพท์ : 1572 กด 9

          


Tags : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เมนู

 
สมัครงาน

Sale Supervisor

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
  

คอนโดให้เช่า l คอนโดพร้อมขาย l บ้านเดี่ยวให้เช่า l บ้านเดี่ยวพร้อมขาย l ทาวน์เฮาส์ให้เช่า l ทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ที่ดินเปล่าให้เช่า l ที่ดินเปล่าพร้อมขาย l ตึกแถวให้เช่า l ตึกแถวพร้อมขาย l อพาร์ทเมนท์

Bliss Asset บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน บริการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ติดต่อ 083.992.9992

Copyright © 2012-2015 Bliss Asset Corporation Co.,Ltd. All Rights Reserved.

 
   
view